• Home
  • 特別活動
  • 《這一夜,誰來說相聲?》觀眾問券專屬優惠碼

《這一夜,誰來說相聲?》觀眾問券專屬優惠碼您已完成問卷,提醒您截圖記下優惠碼,

再跳出頁面喔!

《一夫二主》92折優惠碼,

12/12中午十二點~12/19中午十二點止,

限時六天!

一夫二主兩廳院問券回饋-05-2-05

 

 

 
© 2019 Performance Workshop | 15F, No.81, XinTai 5th Road Sec 1, XiZhi District, New Taipei City
©【表演工作坊】| 221 新北市汐止區新台五路一段81號15樓
TEL: (02) 2698-2323 | FAX: (02) 2698-0550